Přeskočit na obsah

Ivona Klímová

PaedDr. Ivona Klímová, MBA, 63
ředitelka školy
Zábřeh
členka Občanské demokratické strany
navržena Občanskou demokratickou stranou

Narozena v Litomyšli a až do začátku studia na vysoké škole žila v České Třebové, od roku 1978 žije už v Ostravě.

Po maturitní zkoušce na gymnáziu v 1978 zahájila studia na pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde posléze úspěšně dokončila také i své doktorandské studium.

Svoji profesní kariéru zahájila jako pedagog na SOU Bohumín. Během své praxe jak řadového pedagoga na všech stupních vzdělávání, tak následně zástupce ředitele a pak i ředitelky škol, se snažila zúročovat své bohaté dovednosti a zkušenosti. Své schopnosti si dále rozvíjela i dalším vzděláváním v oblasti psychologie, managmentu, řízení a vedení lidí, které završila v roce 2019 studiem MBA na Ústavu práv a právních věd v Praze, se zaměřením na Leadership.

Do komunální politiky se angažuje od svého vstupu do politické strany ODS v roce 1999. Od roku 2002 je až do současnosti volena za člena Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kde byla dvě volební období i neuvolněným členem rady. V období 2006 – 2010 byla také zvolena členem Zastupitelstva města Ostravy. Pracuje rovněž v mnoha komisích, které se zabývají nejen školstvím a vzděláváním, ale také rozvojem nadání, osobnostním růstem, ale i sociální a sportovní oblastí.

Miluje nejen svou rodinu, ale i cestování, knihy, hudbu a sport v mnoha podobách.

Motto: „Buď takovým člověkem, jakého bys rád potkal.“

Co pro Vás mohu udělat?

Je nějaké téma, které Vás pálí? Navrhněte svou prioritu.

Navrhnout prioritu