Přeskočit na obsah

Zábřeh

Ostrava Zábřeh je obvod, kde nalezneme všechny typy bydlení. Nízká i vysoká zástavba, nové bydlení, ale také domky. Je důležité abychom se zaměřili na všechny občany Jihu a v místě jejich bydliště řešili problémy, které mají. V Zábřehu se nachází i největší problémy našeho obvodu, a to sice ubytovny, které bohužel občanům otravují život. S tím pohneme. Uděláme Lepší Zábřeh.

Priority pro Zábřeh

 • Opravené chodníky a cesty
  I v Zábřehu jsou místa, kde se chodník nebo cesta neopravovali více než 20 let. Pokud chceme, aby zde žili spokojení lidé, pak musí mít perfektní infrastrukturu. Pro maminky s dětmi nesmí být cesta po chodníku srovnatelná s adrenalin challenge.
 • Ubytovny
  Budeme spolupracovat s ministerstvem na vyřešení ubytoven jako jsou DMH nebo Soiva. Není nadále možné aby tyto ubytovny obtěžovali poklidný život na Jihu. Uděláme vše pro to, aby se byznys s chudobou nadále lidem nevyplácel.
 • Domkaři
  Podíváme se rovněž na domkařské oblasti a budeme řešit problémy, které naši domkaři mají. Obvod tu musí být pro všechny a bez rozdílu, právě na domkařské oblasti se částečně zapomínalo.
 • Výsadba a vodní prvky
  Zasadíme se o to, aby v Zábřehu proběhla další výsadba stromů, a také budeme chtít další vodní prvky. Se zvýšenými teplotami musíme počítat a musíme se přizpůsobit.
 • Vytvoříme příjemný veřejný prostor před kostelem sv. Ducha
  V okolí obchodního centra Kotva se denně pohybuje velký počet lidí. Kostel sv. Ducha představuje výraznou dominantu v této lokalitě. Chceme proměnit toto místo v příjemný veřejný prostor, který bude sloužit zejména k volnočasovým aktivitám a pořádání kulturních, sportovních a nejrůznějších společenských akcí.
  Pomocí nové spojky odkloníme projíždějící auta na Volgogradskou ulici, přidáme zeleň. To vše při zachování maximálního počtu parkovacích míst a vybudování nových poblíž.

Zobrazit další obvod

Co byste zde vylepšili vy?

Je nějaké téma, které vás pálí? Řekněte nám ho a my se ho pokusíme vyřešit.

Navrhnout prioritu