Přeskočit na obsah

10. Postaráme se o důstojné stáří dříve narozených

Kvalitní život na Jihu si zaslouží nejen lidé v aktivním věku, ale také ti, kteří se už sami o sebe postarat nemohou. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi, charitami a soukromým sektorem pomůžeme zlepšit kvalitu stávajících míst i vytvoření nových v pobytových a odlehčovacích zařízeních v našem obvodu.

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Opravíme a dostavíme sídliště

2. Vybudujeme nové parkovací domy, modulární i klasické

3. Vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním