Přeskočit na obsah

2. Vybudujeme nové parkovací domy, modulární i klasické

Parkování na Jihu bylo namyšleno na poměr 20:1, tedy 20 lidí na 1 auto. To už dávno neplatí, dnes připadá jedno auto na tři obyvatele. Budeme usilovat o výstavbu parkovacích domů, především na sídlištích. V krizových částech (nebo lokalitách) postavíme modulární parkovací domy. Občany Jihu, kteří denně nepoužívají své vozidlo, budeme motivovat, aby nechali auto stát na odstavném parkovišti, které bude hlídané. Jejich uživatelům nabídneme zdarma jízdenky MHD.

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Opravíme a dostavíme sídliště

3. Vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním

4. Založíme protidrogová poradenská a komunitní centra