Přeskočit na obsah

3. Vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním

Budeme se soustředit na zajištění bezpečnosti v lokalitách s vyšší koncentrací nepřizpůsobivých osob. V rámci legislativních možností vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním v obecních bytech pro omezení jakékoli možnosti uzavírání dalších nájemních vztahů. V případě zájmu rozšíříme okruh těchto nájemníků i do privátní sféry.

Pokud se někdo nechová jak má, pak si na další nájemní smlouvu nesáhne, protože není důvod, aby bydlel v našem obvodu. Svoji pozornost zaměříme i na dodržování legislativních opatření v ubytovnách, a to především tam, kde jsou tyto osoby často ubytovávány účelově. Budeme usilovat o možnost vzniku bezdoplatkových zón na územně úzce vymezených plochách města.   

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Opravíme a dostavíme sídliště

2. Vybudujeme nové parkovací domy, modulární i klasické

4. Založíme protidrogová poradenská a komunitní centra