Přeskočit na obsah

4. Založíme protidrogová poradenská a komunitní centra

Drogy jsou stále velkým problémem našeho obvodu – vybuchující varny, použité injekční stříkačky. Zintenzivníme tlak na městskou i státní policii, aby pouze nemonitorovaly nejhorší lokace, ale aby zasahovaly účinněji. Založíme poradenská a komunitní centra, která budou sloužit jako prevence proti užívání drog, budou se zde konat besedy a školení pro pedagogy, studenty a žáky.

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Opravíme a dostavíme sídliště

2. Vybudujeme nové parkovací domy, modulární i klasické

3. Vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním