Přeskočit na obsah

6. Podpoříme rozvoj cyklistické a alternativní dopravy

Budeme pokračovat v rozšiřování a opravách infrastruktury pro cyklisty, ale také pro další alternativní způsoby dopravy. Postavíme cyklolávku přes řeku Odru, připojíme se k celoměstskému projektu s názvem Červená nit. Cyklostezky budeme držet mimo silnice a vyhneme se tzv. cyklopruhům na cestách.

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Opravíme a dostavíme sídliště

2. Vybudujeme nové parkovací domy, modulární i klasické

3. Vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním